Tích hợp
Unlimit

Kết nối doanh nghiệp của bạn với hàng nghìn phương thức thanh toán bản địa thông qua một API.

Quy trình Tích hợp Unlimit

Lần tích hợp đầu tiên được thực hiện trên môi trường Sandbox, một khi kết thúc các thử nghiệm này, chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài khoản đang hoạt động cho các thanh toán thực và các hoạt động tài chính khác. Tích hợp với Unlimit sẽ bao gồm các bước sau đây:

Tích hợp Sandbox

1

Đại diện trang web của bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi chi tiết liên hệ của chuyên viên kỹ thuật của bạn (thông tin này bao gồm tên, email và các dữ liệu liên hệ tùy chọn như số điện thoại di động hoặc ID Skype của họ).

3

Chuyên viên kỹ thuật của bạn cần làm theo các hướng dẫn và đặt một mật khẩu vĩnh viễn cho Tài khoản Người bán Sandbox.

5

Chuyên viên kỹ thuật của bạn sẽ cần sử dụng ID ví và các thông tin đăng nhập thiết bị đầu cuối (mật khẩu thiết bị đầu cuối, mã gọi lại) được cung cấp trong Tài khoản Người bán Sandbox (Cài đặt->Cài đặt ví->Hiển thị chức năng thông tin đăng nhập). Để biết thêm về thông tin đăng nhập thiết bị đầu cuối, hãy đọc về phần Cài đặt Ví trong Hướng dẫn sử dụng Bảng điều khiển, mục Hồ sơ & Cài đặt. Nếu bạn còn điều gì thắc mắc, vui lòng liên hệ đội ngũ hỗ trợ của Unlimit.

2

Sau đó chúng tôi sẽ gửi email kèm theo thông tin đăng nhập (thông tin đăng nhập và đường dẫn) và hướng dẫn cho lần đầu truy cập giao diện quản trị Sandbox (Tài khoản Người bán) cho chuyên viên kỹ thuật được chỉ định của bạn.

4

Các thông số về tích hợp API có sẵn trong Tài khoản Người bán Sandbox. Vui lòng kiểm tra tình trạng tích hợp với Người quản lý Tài khoản của bạn.

1

Đại diện trang web của bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi chi tiết liên hệ của chuyên viên kỹ thuật của bạn (thông tin này bao gồm tên, email và các dữ liệu liên hệ tùy chọn như số điện thoại di động hoặc ID Skype của họ).

2

Sau đó chúng tôi sẽ gửi email kèm theo thông tin đăng nhập (thông tin đăng nhập và đường dẫn) và hướng dẫn cho lần đầu truy cập giao diện quản trị Sandbox (Tài khoản Người bán) cho chuyên viên kỹ thuật được chỉ định của bạn.

3

Chuyên viên kỹ thuật của bạn cần làm theo các hướng dẫn và đặt một mật khẩu vĩnh viễn cho Tài khoản Người bán Sandbox.

4

Các thông số về tích hợp API có sẵn trong Tài khoản Người bán Sandbox. Vui lòng kiểm tra tình trạng tích hợp với Người quản lý Tài khoản của bạn.

5

Chuyên viên kỹ thuật của bạn sẽ cần sử dụng ID ví và các thông tin đăng nhập thiết bị đầu cuối (mật khẩu thiết bị đầu cuối, mã gọi lại) được cung cấp trong Tài khoản Người bán Sandbox (Cài đặt->Cài đặt ví->Hiển thị chức năng thông tin đăng nhập). Để biết thêm về thông tin đăng nhập thiết bị đầu cuối, hãy đọc về phần Cài đặt Ví trong Hướng dẫn sử dụng Bảng điều khiển, mục Hồ sơ & Cài đặt. Nếu bạn còn điều gì thắc mắc, vui lòng liên hệ đội ngũ hỗ trợ của Unlimit.

Tích hợp LIVE

1

Đội ngũ của chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài khoản đang hoạt động dành cho các thanh toán thực, cùng với các hoạt động tài chính khác.

3

Sau đó chúng tôi sẽ gửi email kèm theo thông tin đăng nhập (thông tin đăng nhập và đường dẫn) và hướng dẫn cho lần đầu truy cập giao diện quản trị đang hoạt động (Tài khoản Người bán).

5

Các thông số về tích hợp API có sẵn trong Tài khoản Người bán Sản xuất. Vui lòng kiểm tra tình trạng tích hợp với Người quản lý Tài khoản của bạn.

7

Hệ thống của bạn hiện giờ đã sẵn sàng chấp nhận các giao dịch thanh toán trực tiếp. Nếu bạn còn điều gì thắc mắc, vui lòng liên hệ đội ngũ hỗ trợ của Unlimit.

2

Bạn sẽ cần cung cấp cho đội ngũ của chúng tôi chi tiết liên hệ của một đại diện kinh doanh có liên quan của mình để hỗ trợ hoạt động tích hợp (thông tin này bao gồm tên, email và các dữ liệu liên lạc tùy chọn như số điện thoại di động hoặc ID Skype).

4

Đại diện kinh doanh của bạn cần làm theo các hướng dẫn và đặt một mật khẩu vĩnh viễn cho Tài khoản Người bán đang hoạt động.

6

Người đại diện kinh doanh hoặc chuyên viên kỹ thuật của bạn nên thay thế ID ví Sandbox hiện thời và thông tin đăng nhập thiết bị đầu cuối – mật khẩu thiết bị đầu cuối và mã gọi lại – bằng các giá trị đang hoạt động được cung cấp trong Tài khoản Người bán (Cài đặt -> Cài đặt ví -> Hiển thị chức năng thông tin đăng nhập). Để biết thêm về thông tin đăng nhập thiết bị đầu cuối, hãy đọc phần Cài đặt Ví trong Hướng dẫn sử dụng Bảng điều khiển, mục Hồ sơ & Cài đặt.

1

Đội ngũ của chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài khoản đang hoạt động dành cho các thanh toán thực, cùng với các hoạt động tài chính khác.

2

Bạn sẽ cần cung cấp cho đội ngũ của chúng tôi chi tiết liên hệ của một đại diện kinh doanh có liên quan của mình để hỗ trợ hoạt động tích hợp (thông tin này bao gồm tên, email và các dữ liệu liên lạc tùy chọn như số điện thoại di động hoặc ID Skype).

3

Sau đó chúng tôi sẽ gửi email kèm theo thông tin đăng nhập (thông tin đăng nhập và đường dẫn) và hướng dẫn cho lần đầu truy cập giao diện quản trị đang hoạt động (Tài khoản Người bán).

4

Đại diện kinh doanh của bạn cần làm theo các hướng dẫn và đặt một mật khẩu vĩnh viễn cho Tài khoản Người bán đang hoạt động.

5

Các thông số về tích hợp API có sẵn trong Tài khoản Người bán Sản xuất. Vui lòng kiểm tra tình trạng tích hợp với Người quản lý Tài khoản của bạn.

6

Người đại diện kinh doanh hoặc chuyên viên kỹ thuật của bạn nên thay thế ID ví Sandbox hiện thời và thông tin đăng nhập thiết bị đầu cuối – mật khẩu thiết bị đầu cuối và mã gọi lại – bằng các giá trị đang hoạt động được cung cấp trong Tài khoản Người bán (Cài đặt -> Cài đặt ví -> Hiển thị chức năng thông tin đăng nhập). Để biết thêm về thông tin đăng nhập thiết bị đầu cuối, hãy đọc phần Cài đặt Ví trong Hướng dẫn sử dụng Bảng điều khiển, mục Hồ sơ & Cài đặt.

7

Hệ thống của bạn hiện giờ đã sẵn sàng chấp nhận các giao dịch thanh toán trực tiếp. Nếu bạn còn điều gì thắc mắc, vui lòng liên hệ đội ngũ hỗ trợ của Unlimit.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Tìm câu trả lời cho tất cả thắc mắc của bạn.

Tìm hiểu thêm
Language Select language
Chúng tôi đã có tất cả thông tin chi tiết của bạn, cảm ơn!