Hãy cùng chúng tôi
tiến đến tương lai
Trở thành đối tác của Unlimit.

Tiến đến tương lai với đối tác có cùng chí hướng với bạn. Tại Unlimit, chúng tôi có thể chỉ ra những vấn đề cốt lõi và điểm mấu chốt mà không cần đặt ra quá nhiều câu hỏi – hợp tác với chúng tôi mang đến cho bạn dịch vụ tất cả trong một hoàn hảo.

Fintech

Hãy tích hợp các giải pháp mua lại của Unlimit và mang đến cho khách hàng của bạn các dịch vụ nhãn trắng. Chúng tôi đang thúc đẩy quan hệ đối tác hiệu quả với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (PSP), cổng thanh toán, nền tảng và công cụ tích hợp.

CÁC ĐỐI TÁC CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH CỦA CHÚNG TÔI ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚ:
Tất cả các loại thẻ thanh toán chính
Hàng nghìn phương thức thanh toán
Các giải pháp nhãn trắng cho khách hàng của bạn

Tham gia hôm nay để giúp doanh nghiệp của bạn vươn xa ngày mai.

NGÀY MAI LÀ KHÔNG CHỜ ĐỢI. THAM GIA MẠNG LƯỚI ĐỐI TÁC CHÚNG TÔI NGAY
Khu vực thành lập
Language Select language
Chúng tôi đã có tất cả thông tin chi tiết của bạn, cảm ơn!