Vui lòng chọn loại tiền tệ để xem tỷ giá hối đoái của chúng tôi

USD - United States dollar

Tổng chênh lệch so với tỷ giá hối đoái của Ngân hàng Trung ương Châu Âu

Chúng tôi đã có tất cả thông tin chi tiết của bạn, cảm ơn!