API phát hành thẻ
cho các công ty đổi mới

Hãy thiết kế giải pháp phù hợp nhất dành cho bạn, cho phép bạn hoạt động hiệu quả trong nền kinh tế theo yêu cầu, lập công ty khởi nghiệp công nghệ tài chính, nạp tiền cho ngân hàng trực tuyến hoặc tạo các loại thẻ cho ngành công nghiệp du lịch. Bạn có thể chọn phát hành thẻ nhãn trắng của mình với Visa, Mastercard hoặc UnionPay, thiết lập chúng dưới dạng thẻ trả trước hoặc ghi nợ, và chọn làm thẻ vật lý hoặc thẻ ảo.
Thẻ vật lý
Thẻ thương hiệu bằng nhựa hoặc kim loại để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tăng độ nhận hiệu thương hiệu của bạn
Thẻ ảo
Được phát hành ngay lập tức, các giải pháp trực tuyến được kết nối liền mạch với hầu hết mô hình kinh doanh
Nhận thanh toán không biên giới với Unlimit.Áp dụng ngay
Khu vực thành lập
Sản phẩm của Unlimit
Chúng tôi đã có tất cả thông tin chi tiết của bạn, cảm ơn!